سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 010207
تاریخ انتشار: 1401/02/07-09:41:19

آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید

آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید

گزارش پژوهشی «آثار اجرای سیاست‌های بودجه‌ای 1401 و مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید» از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شد (دانلود گزارش)📕سرفصل‌های گزارش

آثار اجرای سیاستهای بودجه‌ای 1401 بر بخش تولید
افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ورودی بر اساس نرخ روز ارز
منوط شدن معافیت‌های مالیاتی و جایزه‌های صادراتی به بازگشت ارز حاصل از صادرات
حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام
حذف ارز ترجیحی
افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی
آثارمصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید

تعداد بازدید: 78

ارسال به:

رویدادها