پرسشنامه هشتمین همایش برندینگ
کد خبر: 950614
تاریخ انتشار: 1395/06/14

محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالشهای کلان مربوط به آن

محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالشهای کلان مربوط به آن

برای دریافت فایل گزارش لطفا کلیک نمایید

تعداد بازدید: 788

ارسال به:

پژوهش های کارشناسی