کد خبر: 970218/1
تاریخ انتشار: 1397/02/19-15:51:12
کارگاه  آموزشی مدیریت عملکرد و بهره وری کارکنان

از سلسله دوره های آموزشی مدرسه مهارت کسب و کار

تعداد بازدید: 354

ارسال به:

دوره های آموزشی