کد خبر: 970319
تاریخ انتشار: 1397/03/19-11:51:14
عناوین دوره های آموزشی انجمن مدیران صنایع خراسان درسال 1397

عناوین دوره های آموزشی قابلیت اجرا توسط انجمن مدیران صنایع خراسان درسال 1397 را از اینجا دریافت نمایید. ..

تعداد بازدید: 187

ارسال به:

تقویم آموزشی