کد خبر: 950207/1
تاریخ انتشار: 1395/02/07-10:40:16

برگزاری جلسه کارگروه ارتقای سلامت کار انجمن مدیران صنایع خراسان

برگزاری جلسه کارگروه ارتقای سلامت کار انجمن مدیران صنایع خراسان

گزارش تصویری

کارگروه ارتقای سلامت کار انجمن مدیران صنایع خراسان در روز سه شنبه مورخ هفتم اردیبهشت، برگزار شد.

تعداد بازدید: 671

ارسال به:

رویدادها