پرسشنامه نهمین همایش برندینگ
کد خبر: 991006/1
تاریخ انتشار: 1399/10/06-08:40:20

بودجه خراسان رضوی متناسب با باری که به دوش می‌کشد نیست

بودجه خراسان رضوی متناسب با باری که به دوش می‌کشد نیست

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: حجم گردشگران و زائرانی که هر ساله به مشهد مقدس وارد می‌شوند و مرزهای شمال شرقی و شرقی که بار تجارت کل کشور را به دوش می‌کشند متناسب با بودجه سالانه خراسان رضوی نیست.

غلامحسین شافعی پنجشنبه شب در دیدار هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با استاندار این استان افزود: گذرگاه‌های این استان، گذرگاه‌های ملی برای کشور هستند که اگر زیرساختهای آن با سرمایه‌گذاری مناسب برای آیندگان فراهم نشود، کل کشور با مشکل روبه رو خواهد شد.

وی اضافه کرد: در بودجه تخصیصی سالانه به خراسان رضوی کم لطفی می‌شود و این موضوع یک مطالبه بخش خصوصی از مسوولان است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط کنونی اولویت این اتاق تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است که نقشه راه اصلی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور طی پنج سال آینده خواهد بود.

شافعی افزود: برنامه‌های پنج ساله قبل و بعد از انقلاب اسلامی، چندان موفق نبودند زیرا براساس مطالعات واقعی تدوین نشدند و اغلب اهداف این برنامه‌ها به ثمر ننشسته است.

وی ادامه داد: یکی از اشکالات اساسی برنامه‌های توسعه کشور، این است که یک نسخه واحد در پایتخت تدوین و برای کل کشور ارسال شد و همه نسخه یکسانی برای توسعه داشته باشند در حالی که تا دیوار ستبر قدرت مرکزی شکسته نشود، کار توسعه انجام نمی‌گیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اگر کار توسعه از روستا آغاز نشود، به ثمر رسیدن آن محال است و با این که توسعه شهری را در برنامه خود قرار داده و جذابیت شهرنشینی و حاشیه نشینی را افزایش دهیم توسعه محقق نمی‌شود.

شافعی افزود: اختیارات باید در استانها توزیع شود و استانداران نباید به صورت استاندار بلکه به صورت والیان منطقه مورد توجه قرار گیرند.

وی اضافه کرد: برنامه توسعه و بودجه سالانه باید استانی تدوین شود و در مرکز پیوند بخورد تا برنامه ملی از آن استخراج گردد در حالی که هم اکنون رویکرد برنامه ریزان کشور این است که نگاه استانداران به جای درآمدی، هزینه‌ای است در حالی که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نگاه به استانداران درآمدی است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: برنامه اصلی این اتاق این است که از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در تدوین برنامه توسعه استان مداخله بیشتری داشته باشد.

شافعی افزود: خراسان رضوی طی سه سال گذشته در ارزیابی وزارت کشور رتبه مناسبی در عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کسب کرده است.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی ایران در سطح ملی و استانی به صورت فصلی شاخص‌های کسب و کار را ارزیابی کرده و به دولت و مجلس شورای اسلامی ارایه می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بستر اصلی فعالیت این اتاق در قالب تدوین برنامه هفتم توسعه، طرح آمایش سرزمینی است که نظرات بخش خصوصی نیز گرفته و در آن درج می‌شود.

شافعی افزود: اتاق بازرگانی خراسان رضوی به صورت مداوم سپرده‌های بانکی را نسبت به تسهیلات اعطایی بانکها با استفاده از آمار بانک مرکزی بررسی می‌کند که این استان دراین زمینه رتبه خوبی ندارد و نسبت سپرده‌ها به تسهیلات قابل قبول نیست.

دیگر اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز جلب مشارکت بانوان در فعالیتهای اقتصادی، تخصیص آب به بخش صنعت مناطق روستایی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان، توسعه صنایع در روستاها، فعال کردن ستاد تدبیر در استان، برگزاری نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بازدید از واحدهای صنعتی و حل مشکلات دوغارون را  در این دیدار خواستار شدند.

تعداد بازدید: 822

ارسال به:

رویدادها