کد خبر: 950705/1
تاریخ انتشار: 1395/07/05-12:42:12
ماده 12 آیین نماه اجرایی قانون پسماند / فرایند ارایه تسهیلات به واحدهای بازیافت کننده پسماند

روابط عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان

یکی از فرصت های دیده شده در آیین نامه پسماند، ماده دوازدهم و لزوم بازیافت موارد و کالای مشروحه در این ماده قانونی می باشد. 

دریافت آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند

تعداد بازدید: 661

ارسال به:

اطلاعیه