دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950303/3
تاریخ انتشار: 1395/03/03-08:33:54

رئیس سازمان ملی بهره وری: نیروی کار در ایران بهره‌وری بیشتری از سرمایه دارد

رئیس سازمان ملی بهره وری: نیروی کار در ایران بهره‌وری بیشتری از سرمایه دارد

رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به رشد ۱ درصدی بهره وری سرمایه در کشور طی ۷ سال گذشته گفت: در ایران همواره بهره وری نیروی کار وضعیت بهتری از بهره وری سرمایه داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان ملی بهره وری با بیان این که در زمینه ی بهره وری، رشد کشورمان نسبت به کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیا قابل قبول بوده است گفت: از نظر رشد بهره وری سرمایه در حدود 1 درصد پیشرفت داشته ایم اما باز هم جای کار داریم.

رویا طباطبایی یزدی بهره وری را کلید رشد بلند مدت کلیه ی اقتصادها دانست و افزود:در ایران همواره بهره وری نیروی کار وضعیت بهتری از بهره وری سرمایه داشته است. وی عدم استفاده ی صحیح از ماشین آلات ، ساختمان و پروژه های نا تمام را از عوامل  مؤثر در پایین بودن بهره وری سرمایه معرفی کرد.

طباطبایی یزدی در پاسخ به این سؤال که سازمان بهره وری کشورمان در چه رتبه ای از عملکرد قرار دارد؟ گفت: به گفته ی  ماری آمانو دبیرکل سازمان بهره وری آسیایی از بین 19کشور عضو سازمان در این 2_3سال اخیر هیچ کدام از سازمانهای بهره وری ملی کشورها به اندازه ی  سازمان کشورمان در جهت ارتقای بهره وری، ترویج و فرهنگ سازی آن کار نکرده است.

وی تصریح کرد:نمی گوییم ما از آنها جلوتریم اما رشدمان نسبت به وضعیتی که در گذشته داشتیم خیلی بهتر از سایر کشورهاست.

طباطبایی یزدی خاطر نشان کرد:در یک دوره ی 6_7ساله ی منتهی به 2013 از نظر رشد بهره وری سرمایه در حدود 1درصد پیشرفت داشته ایم اما باز هم جای کار داریم.

منبع : تسنیم
تعداد بازدید: 1401

ارسال به:

رویدادها