دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر:
تاریخ انتشار: 1394/05/04-14:14:47

معرفی

معرفی

كميته تخصصي برق و الكترونيك انجمن يكي از پرسابقه ترين كميته هاي تخصصي مي باشد كه فعاليت خود را از سال 1371 آغاز نموده و با استفاده از تجارب كارشناسان واحدهاي عضو جهت نيل به اهداف ذيل تلاش نموده و اميدوار است ماحصل اين فعاليت منجر به گسترش فرهنگ صنعتي و روحيه فعاليت تيمي و كارشناسي در جامعه صنعتي استان باشد : 
* فراهم نمودن فرصت ها و امكانات براي متخصصين صنعت بمنظور ايجاد ارتياط با يكديگر از طريق تبادل افكار و حضور در برنامه هاي بازديد علمي, سمينارها و 
* تلاش در جهت شناخت آخرين پديد ه ها و دستاوردهاي علمي و عملي مرتبط با صنايع و انتقال آنها به متخصصين صنعت و كمك به ارتقاي سطح دانش و مهارت آنان از طريق برگزاري سمينار, جلسات بحث علمي و كاربردي و دوره هاي آموزشي 
* كوشش در جهت ارتقاي بهره وري نيروي كار و كارائي صنعت و كاهش هزينه هاي توليد از ديدگاه كميته برق
* تحقيق در زمينه هاي علمي و كاربردي در ارتباط با مشكلات صنايع در زمينه موضوع كار كميته و ارائه نتايج آن به صنايع
* ارائه خدمات مشاوره اي افتخاري در زمينه موضوع فعاليت كميته و زمينه هاي خاص ( مانند مميزي انرژي ) به واحدهاي صنعتي 
* ارتباط و همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي در ارتباط با مسائل و مشكلات واحدهاي صنعتي جهت تغيير و اصلاح قوانين و مقررات مربوطه و حل معضلات موجود ( در محدوده كاري)

منبع : newslinktitle
تعداد بازدید: 407

ارسال به: