دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950319/1
تاریخ انتشار: 1395/03/20-15:03:52

بیست و نهمین مجمع عمومی سالانه انجمن مدیران صنایع خراسان برگزار شد + گزارش تصویری

بیست و نهمین مجمع عمومی سالانه انجمن مدیران صنایع خراسان برگزار شد + گزارش تصویری

با حضور حداکثری اعضا و جمعی از مقامات استانی

بیست و نهمین مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع خراسان برگزار و گزارش کارکرد و همچنین گزارش مالی سال 1394 انجمن برای حضار محترم قرائت گردید

تعداد بازدید: 1670

ارسال به:

رویدادها