دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950329/1
تاریخ انتشار: 1395/03/29-12:52:26

نشست كارگروه ملی رفع موانع توليد؛ دستور جهانگیری به ۳ عضو دولت

نشست كارگروه ملی رفع موانع توليد؛ دستور جهانگیری به ۳ عضو دولت

گزارش علل كاهش توليد و راهكارهاي پيشنهادي از جمله كاهش تدريجي نرخ سپرده گذاري و كاهش سود تسهيلات در نظام بانكي متناسب با نرخ تورم، در جلسه كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگيري عصر امروز چهارشنبه در جلسه كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد با اعلام اینکه راه اندازي توليد اراده و خواست نظام است و حتماً بايد عملياتي شود گفت: شركتهاي بزرگ سرمايه گذاري بايد مكلف شوند واحدهاي توليدي غيرفعال زيرمجموعه خود را احيا كنند.

جهانگيري با اشاره به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر مشكلات واحدهاي راكد و نيمه فعال در سطح استان ها كه عمدتاً با موانع بانكي روبرو هستند، گفت: بايد بانک هاي عامل، شعبات استاني خود را مكلف كنند تا همكاري هاي لازم براي راه اندازي واحدهاي توليدي كوچک و متوسط كه راكد و يا نيمه فعال هستند صورت گيرد.

معاون اول رئيس جمهور از وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان مديريت و رئيس كل بانک مركزي خواست روشي نظارتي براي ارزيابي عملكرد بانک ها تدوين كنند و گزارش عملكرد آنها را به صورت مستمر دريافت نمايند.

جهانگيري همچنين با تأكيد بر اينكه راه اندازي توليد يك اراده و خواست مهم در رأس نظام و نيز خواست رئيس جمهور است و حتماً بايد عملياتي شود خواستار سركشي نمايندگان كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد به واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي شد و گفت: لازم است نمايندگان كارگروه به اين واحدها سركشي كنند و ظرفيت فعاليت واحدها را مورد بررسي قرار دهند.

معاون اول رئيس جمهور با يادآوري اينكه شركت هاي سرمايه گذاري بانک ها، ستاد فرمان امام، بنياد مستضعفان و شركت هايي از اين دست، از واحدهاي توليدي فراواني برخوردار هستند كه با مشكل مواجه شده اند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست گزارشي از ميزان فعاليت و ظرفيت اين واحدهاي توليدي را دريافت كنند.

وي افزود: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت اين شركت ها را مكلف نمايد كه واحدهاي توليدي زيرمجموعه ي خود را كه با مشكل مواجه شده اند و در حال حاضر با ظرفيت پايين فعاليت مي كنند و يا بعضاً غيرفعال هستند را ساماندهي كرده و براي راه اندازي و احياء مجدد آنها برنامه ريزي كنند.

معاون اول رئيس جمهور همچنين اقدامات انجام شده و برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي صندوق توسعه ملي در جهت كمک به اقتصاد داخلي را مثبت و سازنده ارزيابي كرد و گفت: صندوق توسعه ملي منابع خوبي براي حمايت از توسعه صادرات اختصاص داده كه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين فرصت استفاده كرده و اين موضوع را پيگيري كند تا شاهد آثار مثبت آن در رونق بخشيدن به واحدهاي توليدي باشيم.

جهانگيري افزود: اعطاي خط اعتباري به كشورهاي هدف صادرات ايران نيز يكي از اقدامات مثبت در جهت حمايت توليد داخلي است تا اين كشورها بتوانند از توليدات داخلي ايران استفاده كنند. لازم است در اين زمينه به رؤساي كميسيون هاي همكاري مشترك ايران و كشورهاي هدف اطلاع رساني شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موضوع را با جديت دنبال كند.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي در جهت اجراي برخي طرح ها و پروژه هاي داخلي گفت: منابع صندوق توسعه ملي بر اساس قانون بايد به طرح هايي اختصاص يابد كه قرار است تجهيزاتي را وارد كند كه امكان توليد آن در داخل كشور وجود ندارد.

منبع : مهر
تعداد بازدید: 683

ارسال به:

رویدادها