دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 951209/1
تاریخ انتشار: 1395/12/09-12:46:30

افزایش غیرمنطقی هزینه برای واحدهای تولیدی

افزایش غیرمنطقی هزینه برای واحدهای تولیدی

عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: یکی از راههای تحقق کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد بود بنابراین اصل افزایش درآمد مالیاتی تا حدود زیادی منطقی است به شرط این که این افزایش درآمد مالیاتی از منابع درآمدی جدید حاصل شود از جمله اخذ مالیات از مالیات‌گریزان یا اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی که کتمان درآمد داشتهاند یا از صنوف و واحدهای تجاری و مستغلات که تاکنون مالیات پرداخت نمی‎کرده‎اند در حالی که مشمول مالیات بودهاند یا افزایش مالیات بر درآمدهای دیگر غیر از درآمدهای واحدهای صنعتی مانند واحدهای معاف از مالیات که خود می‏تواند افزایش قابل توجهی برای درآمدهای مالیاتی باشد.

فرامرز مرادی با اشاره به این که مشکل نقدینگی بیشتر واحدهای تولیدی و بخش خصوصی علیرغم تلاش سازمانها و نهادهای مرتبط تاکنون مرتفع نشده و همچنان یکی از معضلات اصلی صنعت است، می‎افزاید: بنابراین هرگونه افزایش هزینه برای آنها غیرمنطقی است و قطعاً از عهده تأمین آن برنخواهند آمد؛ ضمن اینکه این امر ممکن است با حذف سرمایة در گردش واحدها موجب افزایش بیکاری و محدودیت در عرضة محصولات مورد نیاز مردم شود و عواقب اجتماعی نامطلوبی را به دنبال داشته باشد.

وی وعدة رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شناسایی فراریان مالیاتی را به این شرط مثبت ارزیابی می‏کند که در تدوین طرح جامع مالیاتی از نظر صاحبنظران بخش خصوصی استفاده کرده باشند و در مرحله اجرا نیز مسئولان مربوطه حسن نظر داشته و به دنبال تفسیرهای خود اجتهادی بر نیایند و میافزاید: این امر بلایی است که تاکنون موجب صدور احکام غیرواقع و بیش از حد و حدود مصوب و قانونی در این استان شده و ماهها و سالها وقت مسئولان و مدیران صنعتی را به خود مشغول کرده است.

راهکار آسان!

عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص راهکار شناسایی فراریان مالیاتی نیز تصریح می‎کند: برای پیدا کردن مالیاتگریزان لازم است به شکلهای مختلف از دارندگان دفاتر مالی غیررسمی و چندگانه مؤدیان جلوگیری شود؛ این امر به سادگی ممکن خواهد بود و می‎تواند با استفاده از حسابداران و حسابرسان خبره و قسمخورده از یک سو و کنترل تراکنشهای بانکی مؤدیان از سوی دیگر و کنترل مستمر دفاتر مؤدیان در طول سال محقق شود.

مرادی ادامه می‎دهد: برای دولتی که به‏راحتی میتواند جنایتکاران سیاسی را در آسمان ردزنی و در خاک کشور دستگیر کند، شناسایی جنایتکاران اقتصادی در داخل کشور قطعاً کار مشکلی نخواهد بود.

تعداد بازدید: 703

ارسال به:

رویدادها