دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 960626/1
تاریخ انتشار: 1396/06/26-12:46:47

از سوی سازمان ملی استاندارد صورت گرفت ؛ انتشار فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری

از سوی سازمان ملی استاندارد صورت گرفت ؛ انتشار فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری

سازمان ملی استاندارد،فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری را برای اجرا از روز 15 مرداد منتشر کرد.

این سازمان با اعمال آخرین اصلاحات از جمله تغییرات مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96، فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری را انتشار داد.

برای دریافت فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری اینجـــا و برای دریافت فهرست کالاهای وارداتیاینجـــا را کلیک کنید.

همچنین فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری بر روی سامانه www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

تعداد بازدید: 732

ارسال به:

رویدادها