دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 970503
تاریخ انتشار: 1397/05/03-08:37:17

واکاوی بحران ارزی اخیر و راهکارهای اضطراری و ساختاری خروج از بحران

واکاوی بحران ارزی اخیر و راهکارهای اضطراری و ساختاری خروج از بحران

در این گزارش سعی شده است به طور اجمالی بحران ارزی فعلی اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار گیرد.

🔸برای این منظور در ابتدا به مبانی نظری وقوع بحران¬های ارزی پرداخته شده و انواع بحران های ارزی از منظر مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفته است.

🔸در قسمت بعد تجربه کشورهای منتخب –ترکیه، مکزیک و تایلند- در مقابله با بحران های ارزی آورده شده است، در این قسمت مواردی مانند عوامل زمینه ساز هر بحران، وضعیت اقتصاد در هنگام وقوع بحران و سیاست هایی که هر کشور در مقابله با بحران ارزی برگزیده، به طور مختصر بیان خواهد شد.

🔸قسمت بعدی گزارش به بررسی علل وقوع بحران ارزی فعلی اختصاص می یابد و در آن عوامل زمینه ای بروز بحران و عوامل تشدیدکننده وقوع آن بررسی خواهد شد.

🔸در نهایت در بخش پایانی جمع بندی و توصیه های سیاستی برآمده از دستاوردهای این پژوهش ذکر خواهد شد.

برای مشاهده متن کامل گزارش کلیک کنید

تعداد بازدید: 308

ارسال به:

رویدادها