کد خبر: 950208/2
تاریخ انتشار: 1395/02/08-15:35:51

شاخص بهای تولیدکننده در فروردین اعلام شد

شاخص بهای تولیدکننده در فروردین اعلام شد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردین 1395 نسبت به پارسال ، 4.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
شاخص بهای تولیدکننده در فروردین اعلام شدشاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به فروردین 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین 1394 به ‌میزان 4.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
 
خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 به شرح زیر است:
 
- شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در فروردین 1395 به عدد 216.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشته است.
 
- این شاخص در فروردین 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.5 درصد افزایش داشته است.
 
- این شاخص در دوازده ماه منتهی به فروردین 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌ میزان 4.5 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
تعداد بازدید: 1048

ارسال به:

رویدادها