دریافت پرسشنامه برندینگ
کد خبر: 950214/7
تاریخ انتشار: 1395/02/14-12:15:45

افزایش دستمزد کارگران باید تابع نرخ تورم و شاخص معیشت باشد

افزایش دستمزد کارگران باید تابع نرخ تورم و شاخص معیشت باشد
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور تصریح کرد : افزایش دستمزد کارگران باید تابع نرخ تورم و شاخص معیشت باشد

غلامرضا عباسی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار داشت : در ماده 40 قانون کار تصریح شده است که نرخ تورم رسمی و همچنین شرایط تامین معیشت یک خانوار 4 نفره معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزدهای کارگران است.
 
وی افزود ‌: این دو عامل باید بیشترین نقش را داشته باشد اما در ایران معمولا گفتگوهای سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت پس از مدتها چانه زنی در نهایت به یک رقمی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می رسد که البته ما هنوز معتقدیم حقوق کارگران به طور کامل تامین نمی شود .
 
عباسی گفت : بررسی تجارب جهانی هم نشان می دهد که اگر با روش علمی و تخصصی وضعیت معیشت خانوارها و همچنین نرخ تورم حرکت کنیم به راحتی می توان فرمول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را به دست آورد اما در ایران بحث های کدخدامنشی جای بحث های علمی را می گیرد و در نهایت با تفاهم به یک عدد و رقمی می رسد .
 
وی افزود : اگر چه برخی ها بحث هزینه و تورم زایی دستمزد نیروی کار را جدی می گیرند اما بررسی ها نشان می دهد که 6 تا 12 درصد تاثیر دارد و اگر دنبال افزایش بهره وری هستیم باید نیروی انسانی هم از لحاظ معیشتی و اقتصادی تامین شود .
 
عباسی گفت‌: به هر حال جامعه کارگری در کنار دولت است و برای تحقق اهداف نظام از همه توان ها استفاده خواهد کرد و انتظار داریم که دولت یک روند علمی و تخصصی دقیق برای تعیین حداقل حقوق و دستمزدها در نظر بگیرد و البته بحث ما همواره درباره حداقل هاست نه درباره حداکثرها که می تواند متنوع باشد.
 
گفت: برای تعیین حداقل دستمزد باید همه تشکل های کارگری در شورای عالی کار حضور داشته باشند و در این زمینه تصمیم گیری کنند.
عباسی افزود: انجمن های صنفی کارگری بزرگترین تشکل کارگری در کشور است که حدود هفت میلیون عضو دارد و شوراهای اسلامی کار فقط 150 هزار کارگر در بنگاه های اقتصادی را پوشش می دهد.
 
عباسی گفت: البته رکود اقتصادی هم باعث شده است مشکلات جامعه کارگری بیشتر شود اما ما برای تعیین حداقل معیشت و انمیت شغلی کارگران تاکید داریم.
تعداد بازدید: 966

ارسال به:

رویدادها