رویدادها
 • تغییر نرخ مالیات وعوارض ارزش افزوده از 4 درصد به 5 درصد

  تغییر نرخ مالیات وعوارض ارزش افزوده از 4 درصد به 5 درصد
  با توجه به تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1391 نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده از 4درصد به 5 درصد افزایش یافته است . لذا  فعالان اقتصادی در مبادلات اقتصادی نرخ 5درصد را ...

 • برگاری دوره

  برگاری دوره
  برگزاری دوره آموزشی  افراد جدید استخدام ...